Nestplanning

In januari 2021 zal Belle weer krols worden, wij hebben het voornemen om haar te laten dekken door Talon. Mocht de natuur het willen dan verwachten wij de 2e helft van maart kittens. Voor beiden zal dit het laatste nest worden.

Bij de eerste dekking is ze leeg gebleven, ondertussen is ze weer gedekt en nu zijn we in afwachting of ze nu wel drachtig is. Ook nu weer is ze leeg gebleven.

Half maart is Roja gedekt door Jupiter. We hopen half april het resultaat te weten, mochten er kittens komen dan zal dit zijn rond half mei 2021.
We zijn 19 april naar de DA geweest, Roja is drachtig. We vermoeden op 16 mei uitgerekend.